Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodek Kultury "Andaluzja" w Piekarach Śląskich

Kolorowy pasek

Drugi publiczny przetarg ustny (licytacja) na oddanie w najem lokalu użytkowego położonego przy ul. Ośużytkowego położonego przy ul. Oświęcimskiej 45 w Piekarach Śląskich

Dyrektor Ośrodka Kultury „ANDALUZJA” w Piekarach Śląskich ogłasza drugi publiczny przetarg ustny (licytacja) na oddanie w najem lokalu  użytkowego położonego przy ul. Oświęcimskiej 45 w Piekarach Śląskich

 

1.      Położenie lokalu: 41-947 Piekary Śląskie, ul. Oświęcimska 45

2.      Powierzchnia:

3.      Numer działki i księgi  wieczystej:  4300/4 KW Nr 47670

4.      Rodzaj opłat i zasady aktualizacji:

4.1.            czynsz najmu wg  stawki ustalonej   w przetargu za 1m2   + 23% VAT,- 

4.2.            uzyskana w wyniku  przetargu stawka czynszu najmu lokalu użytkowego może być zmieniana po upływie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, nie mniej niż o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen  towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez  Prezesa Głównego  Urzędu   Statystycznego.

4.3.            podatek od   nieruchomości,-

4.4.            opłaty za media.

5.      Opis Lokalu:

Lokal usytuowany w piwnicy budynku Ośrodka Kultury „Andaluzja”.

Instalacje :elektryczna,wod.-kan.co. klimatyzacja

6.      Sposób zagospodarowania lokalu:

Prowadzona działalność usługowa, handlowa  nie może być uciążliwa dla mieszkańców pobliskiego osiedla i wykraczać przeciwko porządkowi publicznemu.

7.      Wywoławcza stawka czynszu: 10,00 pln/ m2

8.      Postąpienie:    0,50 pln

9.      Data i miejsce przetargu:

14.09.2012 r. Ośrodek Kultury „Andaluzja” , ul. Oświęcimska 45, pokój nr 13

10.   Godzina przetargu:  10:00

11.  Wysokość wadium:   2.000,00 pln

12.  Miejsce i termin wpłaty wadium: 

Przelewem do dnia 07.09.2012 na konto Ośrodka Kultury „Andaluzja”: ING BANK ŚLĄSKI 30 1050 1230 1000 0023 2547 lub gotówką w kasie Ośrodka Kultury „Andaluzja, 41-947 Piekary Śląskie, ul. Oświęcimska 45, pok. 18 (parter) do dnia 14.09.2012 do godz. 9:00

 

Regulamin przetargu znajduje się na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Ośrodka Kultury „Andaluzja”  (parter) oraz tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Piekary Śląskie przy ul. Bytomskiej 84 (parter) i ul. Bytomskiej 92 (I piętro).

Osobom, które przetargu nie wygrają, wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Niepodpisanie umowy przez podmiot wyłoniony w procedurze przetargowej w terminie do 10 dni od zakończenia postępowania przetargowego powoduje utratę wpłaconego wadium na rzecz organizatora przetargu.

 

W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie i w wymaganej wysokości oraz przedłożą komisji przetargowej, w dniu przetargu w chwili jego rozpoczęcia, nie później jednak niż przed rozpoczęciem licytacji, następujące dokumenty:

1.      w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty lub inny dokument tożsamości stwierdzający pełne dane personalne wraz ze stałym miejscem zamieszkania,

2.      w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – pełnomocnictwo do reprezentowania osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej oraz aktualny odpis z właściwego rejestru wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem przeprowadzenia licytacji, a także dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość osoby reprezentującej dany podmiot,

3.      oryginał dowodu wpłaty wadium,

4.      pisemne oświadczenie o braku zaległości finansowych wobec Gminy Piekary Śląskie lub jej jednostek organizacyjnych,

5.      pisemne zobowiązanie do dokonania wymaganych prawem uzgodnień z Wydziałem Architektury i Urbanistyki oraz Wydziałem Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Piekary Śląskie, Miejskim Konserwatorem Zabytków, Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną , Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej,

6.      pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem przetargu i stanem technicznym lokalu oraz warunkami umowy najmu.

Druki oświadczeń do pkt 4,5 i 6 otrzymuje się na miejscu i wypełnia przed przystąpieniem do licytacji.

 

Pełnomocnicy osób fizycznych oraz osoby fizyczne umocowane do działania w imieniu osób prawnych winni przedstawić pełnomocnictwo.

 

Uczestnik przetargu, który wygra przetarg przed zawarciem umowy najmu  będzie miał obowiązek wpłacenia kaucji w kwocie stanowiącej jednomiesięczny czynsz najmu /brutto/ za dany lokal obliczony według stawki ustalonej  w trakcie licytacji.

 

Dyrektor Ośrodka Kultury „Andaluzja” zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub unieważnienia w części lub w całości w przypadku zaistnienia ważnych powodów będących podstawą odwołania przetargu.

 

Treść ogłoszenia dostępna jest :

O      na tablicach ogłoszeń Ośrodka Kultury „Andaluzja” w Piekarach Śląskich przy ul. Oświęcimskiej 45,   

O      na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta w Piekarach Śląskich przy ul. Bytomskiej nr 84 i nr 92,    

O     na stronie internetowej Ośrodka Kultury „Andaluzja” pod adresem   www.okandaluzja.bip.net.pl,

 

 

Bliższe informacje – Ośrodek Kultury „Andaluzja”  Piekary Śląskie, ul. Oświęcimska 45, pok. 15 (parter) i pod nr tel. 032 284 56 20 wew. 21 lub 26.

                                                                                                         

 

Załączniki

Oświadczenia - zaległości wobec Gminy (25kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenia - zaległości wobec Gminy (28.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenie - zasady, uzgodnienia (24kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenie - zasady, uzgodnienia (22.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
przetarg - ogłoszenie (38kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
REGULAMIN - LICYTACJA (39kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
REGULAMIN - LICYTACJA (32kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Regulamin pracy Komisji Przetargowej (44.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wzór_umowy (61.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej (50.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ogłoszenie_o_przetargu (41.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej (24.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Piotr Frisz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Piotr Frisz
Data wprowadzenia:2012-08-24 08:25:42
Opublikował:Piotr Frisz
Data publikacji:2012-08-24 08:30:47
Ostatnia zmiana:2012-09-06 09:09:08
Ilość wyświetleń:802
Ośrodek Kultury "Andaluzja" w Piekarach Śląskich
Oświęcimska 45, 41-947 Piekary Śląskie

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij