Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodek Kultury "Andaluzja" w Piekarach Śląskich

Kolorowy pasek

Pierwszy publiczny przetarg ustny (licytacja) na oddanie w najem lokalu użytkowego położonego przy ul. Oświęcimskiej 45 w Piekarach Śląskich

Dyrektor Ośrodka Kultury "Andaluzja" w Piekarach Śląskich ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny (licytacja) na oddanie w najem lokalu użytkowego położonego przy ul. Oświęcimskiej 45 w Piekarach Śląskich

1. Położenie lokalu: 41-947 Piekary Śląskie, ul. Oświęcimska 45

2. Powierzchnia: 241,3 m2

3. Numer działki i księgi wieczystej: 4300/4 KW Nr 47670

4. Rodzaj opłat i zasady aktualizacji:

4.1. czynsz najmu wg stawki ustalonej w przetargu za 1m2 + 23% VAT,-

4.2. uzyskana w wyniku przetargu stawka czynszu najmu lokalu użytkowego może być

zmieniana po upływie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, nie mniej

niż o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany

przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

4.3. podatek od nieruchomości,-

4.4. opłaty za media.

5. Opis Lokalu:

Lokal usytuowany w piwnicy budynku Ośrodka Kultury „Andaluzja”.

Instalacje :elektryczna,wod.-kan.co. klimatyzacja

6. Sposób zagospodarowania lokalu:

Prowadzona działalność usługowa, handlowa nie może być uciążliwa dla mieszkańców

pobliskiego osiedla i wykraczać przeciwko porządkowi publicznemu.

7. Wywoławcza stawka czynszu: 12,50 pln/ m2

8. Postąpienie: 0,50 pln

9. Data i miejsce przetargu:

20.08.2012 r. Ośrodek Kultury „Andaluzja” , ul. Oświęcimska 45, pokój nr 13

10. Godzina przetargu: 10:00

11. Wysokość wadium: 2.000,00 pln

12. Miejsce i termin wpłaty wadium:

Przelewem do dnia 13.08.2012 na konto Ośrodka Kultury „Andaluzja”: ING BANK

ŚLĄSKI 30 1050 1230 1000 0023 2547 lub gotówką w kasie Ośrodka Kultury „Andaluzja,

41-947 Piekary Śląskie, ul. Oświęcimska 45, pok. 18 (parter) do dnia 20.08.2012 do

godz. 9:00

Regulamin przetargu znajduje się na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Ośrodka

Kultury „Andaluzja” (parter) oraz tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Piekary Śląskie przy

ul. Bytomskiej 84 (parter) i ul. Bytomskiej 92 (I piętro).

Osobom, które przetargu nie wygrają, wadium zostanie zwrócone nie później niż przed

upływem 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Niepodpisanie umowy przez podmiot wyłoniony w procedurze przetargowej w terminie

do 10 dni od zakończenia postępowania przetargowego powoduje utratę wpłaconego

wadium na rzecz organizatora przetargu.

W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie

i w wymaganej wysokości oraz przedłożą komisji przetargowej, w dniu przetargu w chwili

jego rozpoczęcia, nie później jednak niż przed rozpoczęciem licytacji, następujące

dokumenty:

1. w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty lub inny dokument tożsamości

stwierdzający pełne dane personalne wraz ze stałym miejscem zamieszkania,

2. w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości

prawnej – pełnomocnictwo do reprezentowania osoby prawnej lub jednostki

organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej oraz aktualny odpis z właściwego

rejestru wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem przeprowadzenia licytacji,

a także dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość osoby

reprezentującej dany podmiot,

3. oryginał dowodu wpłaty wadium,

4. pisemne oświadczenie o braku zaległości finansowych wobec Gminy Piekary Śląskie

lub jej jednostek organizacyjnych,

5. pisemne zobowiązanie do dokonania wymaganych prawem uzgodnień z Wydziałem

Architektury i Urbanistyki oraz Wydziałem Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki

Komunalnej Urzędu Miasta Piekary Śląskie, Miejskim Konserwatorem Zabytków,

Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną , Komendą Miejską Państwowej Straży

Pożarnej,

6. pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem przetargu i stanem technicznym

lokalu oraz warunkami umowy najmu.

Druki oświadczeń do pkt 4,5 i 6 otrzymuje się na miejscu i wypełnia przed przystąpieniem

do licytacji.

Pełnomocnicy osób fizycznych oraz osoby fizyczne umocowane do działania w imieniu

osób prawnych winni przedstawić pełnomocnictwo.

Uczestnik przetargu, który wygra przetarg przed zawarciem umowy najmu będzie miał

obowiązek wpłacenia kaucji w kwocie stanowiącej jednomiesięczny czynsz najmu /brutto/

za dany lokal obliczony według stawki ustalonej w trakcie licytacji.

Dyrektor Ośrodka Kultury „Andaluzja” zastrzega sobie prawo odwołania przetargu

lub unieważnienia w części lub w całości w przypadku zaistnienia ważnych powodów

będących podstawą odwołania przetargu.

Treść ogłoszenia dostępna jest :

 na tablicach ogłoszeń Ośrodka Kultury „Andaluzja” w Piekarach Śląskich przy

ul. Oświęcimskiej 45,

 na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta w Piekarach Śląskich przy ul. Bytomskiej nr 84

i nr 92,

 na stronie internetowej Ośrodka Kultury „Andaluzja” pod adresem

www.okandaluzja.bip.net.pl,

Bliższe informacje – Ośrodek Kultury „Andaluzja” Piekary Śląskie, ul. Oświęcimska

45, pok. 15 (parter) i pod nr tel. 032 284 56 20 wew. 21 lub 26.

Załączniki

OGŁOSZENIE (41.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie wykazu obejmującego lokal użytkowy (38.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenia - zaległości wobec Gminy (25kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenia - zaległości wobec Gminy (28.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenie - zasady, uzgodnienia (24kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenie - zasady, uzgodnienia (22.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
przetarg - ogłoszenie (43.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
REGULAMIN - LICYTACJA (32kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Regulamin pracy Komisji Przetargowej (44.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej (24.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wzór_umowy (61.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Piotr Frisz
Data utworzenia:2012-07-25 23:55:53
Wprowadził do systemu:Piotr Frisz
Data wprowadzenia:2012-07-27 11:46:57
Opublikował:Piotr Frisz
Data publikacji:2012-07-27 11:53:47
Ostatnia zmiana:2012-08-24 08:33:51
Ilość wyświetleń:759

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij